Toisenlaisia tarinoita -Kampanjallamme lisäämme tietoisuutta ihmiskaupasta ja keräämme varoja naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseksi

Toisenlaisia tarinoita on FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n kampanja, joka alkoi tammikuussa 2018. Kampanjallamme pyrimme lisäämään tietoisuutta Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta, naisiin kohdistuvasta ihmiskaupasta. Lisäksi kampanjalla keräämme varoja ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseksi Nigeriassa.

Kesäkuussa 2018 saimme Fingon Frame, Voice, Report! -hankkeesta rahoituksen Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeelle (7/2018-6/2019). Projektin aikana tuotamme ihmiskaupasta kertovan opetusmateriaalin, teemme opetusyhteistyötä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa sekä järjestämme tapahtumia ja viestimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.