Toisenlaisia tarinoita -Kampanjallamme lisäämme tietoisuutta ihmiskaupasta ja keräämme varoja naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseksi

Toisenlaisia tarinoita on FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n kampanja, joka alkoi tammikuussa 2018. Kampanjallamme pyrimme lisäämään tietoisuutta Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta, naisiin kohdistuvasta ihmiskaupasta. Lisäksi kampanjalla keräämme varoja ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseksi Nigeriassa.

Kesäkuussa 2018 saimme Kepa ry:n Frame, Voice, Report! -hankkeesta rahoituksen Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeelle (7/2018-6/2019). Projektin aikana tuotamme ihmiskaupasta kertovan opetusmateriaalin, teemme opetusyhteistyötä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa sekä järjestämme tapahtumia ja viestimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.