Toisenlaisia tarinoita -Kampanjallamme lisäämme tietoisuutta ihmiskaupasta ja keräämme varoja naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseksi

Toisenlaisia tarinoita on FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n kampanja, joka alkoi tammikuussa 2018. Kampanjallamme pyrimme lisäämään tietoisuutta Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta, naisiin kohdistuvasta ihmiskaupasta. Lisäksi kampanjalla keräämme varoja ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseksi Nigeriassa.

Kesäkuussa 2018 saimme Fingon Frame, Voice, Report! -hankkeesta rahoituksen Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeelle (7/2018-6/2019). Projektin aikana tuotimme ihmiskaupasta kertovan opetusmateriaalin, teimme opetusyhteistyötä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa sekä järjestimme tapahtumia ja viestimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. 

Hankkeemme tuloksena Nigeriasta Eurooppaan suuntautuva ihmiskauppa sai näkyvyyttä monissa tiedotusvälineissä ja tulevien sosiaalialan ammattilaisten valmiudet ymmärtää ihmiskaupan syitä vahvistuivat.

Oletko kiinnostunut naisiin kohdistuvan kansainvälisen ihmiskaupan syistä ja ratkaisuista sen ehkäisemiseksi? Etsitkö innostavaa oppimateriaalia globaalikasvatuksen tai vaikuttamistyön tueksi?

Vaikuttava työmme ihmiskauppaa vastaan voi jatkua vain sinun tuellasi! Lahjoittamalla Toisenlaisia tarinoita -kampanjalle tuet ihmiskaupan vastaista työtä kotimaassa ja naisten koulutusta Nigeriassa.