STRATEGIA 2021-2023

ARVOT FINNWIDIN TOIMINNAN POHJANA

Ihmisoikeusperustaisuus, sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kaiken toimintamme pohjana on edistää ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Kiinnitämme erityistä huomiota moniperustaiseen syrjintään ja huomioimme sukupuolen moninaisuuden. Puramme oikeuksia rikkovia ja syrjintää ylläpitäviä yhteiskunnallisia rakenteita ja normeja.

Avoin keskustelu

Käymme avointa keskustelua kaikkien kanssa. Tuomme esiin myös vaikeita ja vaiettuja aiheita.

Osallisuus ja yhdessä oppiminen

FinnWIDiin kaikki ovat tervetulleita omina itsenään. FinnWID on turvallinen ympäristö vapaaehtoisten keskinäiseen vuorovaikutukseen, oppimiseen ja verkostoitumiseen.

MISSIO 2021-2023

Edistämme sukupuolten tasa-arvon toteutumista perustamalla toimintamme intersektionaaliselle feminismille ja tuomalla esiin globaaleja tasa-arvoa heikentäviä yhteiskunnallisia rakenteita, ilmiöitä, normeja ja toimintamalleja sekä toimimalla niiden purkamiseksi.

VISIO 2021-2023

Maailma, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua, toimia ja saada äänensä kuuluviin.