Lue lisää lahijoittamista varoistamme ihmiskaupan vastaiseen työhön

Tiedotamme Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta ihmiskaupasta ja keräämme varoja ihmiskaupan ehkäisemiseksi.